Проміри глибин

Здавалося б, основні судноплавні шляхи, акваторії портів, причалів давно вивчені, проте, і сьогодні існує потреба в постійному корегуванні глибин та їх контролю.

Всі морські карти, будь-які навігаційні посібники періодично переглядаються і в них вносяться більш точні відомості. Для будь-якого судноплавства – річкового або морського, – однією зі значних завдань є складання, періодичне оновлення і заміна карт глибин. Таким чином, гідрографічні дослідження стали сьогодні невід’ємною частиною і проектно-пошукових робіт, і щорічних обстежень, і складання паспорта гідротехнічних споруд.

Проміри глубин

Промірні роботи – це комплекс дій, спрямований на отримання інформації для складання або заміни карт глибин, що вже існують. Основні завдання, які вирішують промірні роботи:

  • Визначення характеру донного ґрунту і загального рельєфу дна;
  • Виявлення навігаційних небезпек або зручних зон для підходу до причалу;
  • Обстеження фарватерів, якірних місць і гаваней;
  • Уточнення і коригування достовірності навігаційних карт.

Також гідрографічні дослідження потрібні для перевірки відповідності ГТС проектним нормам, для виявлення зміни глибин, які часто відбуваються через розмивання, інтенсивні роботи суднових гвинтів або ремонтне черпання в акваторії портів та причалів.

Промірні роботи – це специфічні способи знімання рельєфу дна, коли вимірюється глибина на галсах (лініях), розташованих на заданій відстані один від одного. Проміри в залежності від обсягів робіт, характеру рельєфу дна здійснюються за допомогою ручного лота або спеціального ехолота. Гідрографічний ехолот – це сучасне професійне обладнання, що дозволяє складати батиметричні (підводні) карти дна. Підводний рельєф зображується за допомогою ізобат (ліній, які з’єднують рівні глибини), а забарвлення залежить від ступенів висот: чим більша глибина, тим темніше зображення. Цікаво, що сам метод батиметрія застосовувався ще в XVII-му столітті голландцем Анселіном, але тоді, зрозуміло, не існувало настільки досконалих приладів, що дозволяють відобразити всі морфологічні особливості дня. Сьогодні гідрографічні дослідження дозволяють отримати детальні тривимірні карти, які потрібні в будівництві або реконструкції ГТС, незамінні для прокладки трубопроводів, необхідні для планового обстеження різних підводних об’єктів, для проведення інспекцій і так далі.

Гідрографічний ехолот – це обладнання, яке має високий ступінь точності вимірювання. Всі конструктивні деталі ехолота – випромінювачі, приймально-передавальні пристрої, – виготовляються за сучасними технологіями. Частоти ехолота дозволяють точно визначити поточну глибину, а також тип і щільність донного рельєфу та ґрунту. Новітні моделі ехолотів оснащені програмним забезпеченням, що значно підвищує і швидкість, і якість роботи. Результат – повноцінна контурна карта глибин в комплексі з тривимірною картою дна.

Меню