Послуги для портів і морських об'єктів

Інженерне обстеження гідротехнічних споруд і морських об’єктів

Для нормальної експлуатації гідротехнічних споруд і морських об’єктів необхідно проводити періодичні інженерні обстеження, метою яких є діагностика (комплексний аналіз) їх стану і оцінка експлуатаційної надійності. Для кожної конкретної гідротехнічної споруди і морського об’єкта, в залежності від конструктивних особливостей, умов експлуатації і можливих наслідків при пошкодженнях, склад елементів діагностування його роботи і стану повинен визначатися проектом спостережень і уточнюватися в процесі експлуатації. Завданням інженерного обстеження є встановлення фактичного якісного стану конструкцій.

Роботи, що виконуються під час щорічного обстеження причалу:

  • водолазний огляд;
  • обстеження водних шляхів за допомогою бічного огляду;
  • гідрографічні роботи (проміри глибин);
  • обмір надводних конструктивних елементів;
  • планова і висотна зйомка;
  • і інші роботи, в залежності від типу гідротехнічної споруди.
Меню